zaterdag 21 februari 2015

Nu na bijna 8 jaar laat Team construct zijn ware aard zien.

Update 23/7/2015


Brief gekregen van het advocatenbureau dat we toch via het arbitrage hof gaan moeten werken en dat vermoedelijk Team Construct alles heeft laten aanslepen om via verjaring van onder verschillende kosten en reparaties onderuit te komen. Normale gang van zaken bij dit soort malafide bouwbedrijven spijtig genoeg. We gaan nu zelf terug een deskundige moeten aanstellen want de aanbevelingen die hun 2 experts(onafhankelijke door Team Construct aangesteld)  gedaan hebben zijn nooit naar ons verzonden en de oplossingen die deze onafhankelijk experts ons toen mondeling hebben doorgegeven tijdens het bezoek aan ons huis zijn ineens aangepast naar een verklaring van Team Construct en zijn van totaal andere en veel goedkopere aard dan voorzien door hun eigen aangestelde experts.


Een beetje zoals verwacht trekt Team Construct hun handen af van hun misgelopen bouw.

Update 23/3/2015

Advocaat is langs gekomen, na controle problemen was het voor onze advocaat ook duidelijk dat Team Construct niet wil of kan aan het vochtprobleem beginnen. Dit omdat deze werken grote kosten met zich mee gaan brengen en vooral veel werkuren. Het probleem doet zich inderdaad voor aan de diba op verschillende plaatsen vooral aan deuropeningen. De dagvaarding gaat zo snel mogelijk de deur uit en waar we nu al zeker van kunnen zijn is dat het lang gaat duren en we weeral maar eens een extra pak geld gaan kwijtspelen dankzij Team Construct.16/3/2015

Vandaag bericht gekregen van onze advocaat dat hij zo snel mogelijk langs zal komen om de zaak in gang te zetten en de mogelijkheden te overlopen.


10/03/2015

We hebben zelf al 2 bedrijven laten komen om het vochtprobleem te onderzoeken:
2x zelfde conclusie, Diba slecht geplaatst en zelfs doorgesneden, en ook plakwerk tot onder diba.
Met als gevolg dat het vocht dat normaal onder de Diba blijft nu vrij spel heeft via het plakwerk dat onder de Diba komt en zo in contact komt met vocht en dat opzuigt in huis.
oplossing zal niet makkelijk zijn omdat een Diba folie tussen de grondvesten en de muren zit. Men kan moeilijk een huis volledig afbreken om dit te herstellen (alhoewel dit de enige 100% zekere oplossing is voor dergelijk probleem). Herstelling zal een werk van lange adem worden en veel manuren kosten.
Daarmee dat Team construct de expertise van hun eigen aangestelde firma's naast zich neer legt en het de harde en dure weg wil opgaan daar ze toch nits te verliezen hebben.
Vocht problemen boven komen van slechte plaatsing ramen en afdichtingen. Vermoedelijk gekomen met de herstelling van onze achtergevel die open aan het barsten was omwille een constructiefout van een L ijzer.


21/02/2015

Het vochtprobleem is als bij wonder na 7 jaar opgelost(volgens Team Construct) het is condens, alhoewel er op de ramen en andere delen in die ruimte geen vocht te vinden is. Advies van 2 bedrijven gespecialiseerd in vochtproblemen leggen ze naast zich neer, vermoedelijk omdat de oplossing die beide bedrijven opgeven na inspectie van het vochtprobleem veel te duur zijn.
Oplossing Team Construct is een tap plaatsen om het condensvocht af te voeren.
Op de plaats waar ze het stukwerk van de muur hebben gehaald om het vocht eronder te bekijken blaast de wind gewoon het huis in, als de wind zo makkelijk van buiten tot in huis kan waaien zal het vocht ook wel zijn weg naar binnen vinden.
Ze hebben zelfs geen plannen gemaakt van waar de water en elektriciteitsleidingen lopen in huis.

Het vocht in de vloeren is een probleem van siliconen onder de ramen en deuren geworden die oud en versleten zijn, dus probleem bouwheer en probleem ook van de baan voor Team Construct.
Het probleem doet zich al echter voor van in het begin bij de tijdelijke oplevering.
Dat siliconen geen verschil mag maken bij nat of droog weer is zelfs nog niet doorgedrongen bij Team Construct. Vermoedelijk ligt de waterkering er verkeerd of niet.
Siliconen gaan langer dan 5 jaar mee als ze degelijk geplaatst zijn. Hier heeft Team Construct aan de buitenkant al na een paar jaar delen van de siliconen moeten vervangen omdat de kwaliteit zo slecht was ofwel zeer slecht geplaatst.

Dat ons parket op 2 plaatsen helemaal vervormd door het water moeten we maar met de verzekering regelen, dat is niet ons probleem zeggen ze bij team Construct.
Muren die scheef staan, houtwerk dat op niets trekt, muren die nooit schilderklaar zijn gemaakt. Ondanks dat we een mooie som hebben betaald voor de huur van een electriciteitsgroup van Team Construct zijn ze voor het grootste deel elektriciteit bij de buren gaan halen. We vergoeden de buurman wel was het steeds, nu weten ze van niets meer. Nog een paar andere blunders van kleinere aard leggen ze gewoon naast zich neer en de kous is afgedaan.

In hun laatste briefwisseling stond enkel dat ze ter commerciële titel de tap voor het condensvocht willen komen plaatsen en of we zo snel mogelijk deze mooie geste van hun willen ondertekenen en terugsturen zodat het verhaal is afgelopen voor Team Construct.

Ons huis staat nog steeds open om bouwlustigen een blik te laten werpen op de kwaliteiten van Team Construct en zodat ze zelf een beeld kunnen vormen van wat ze mogen verwachten als ze in zee gaan met dergelijke firma's.

Ze zijn zelfs komen filmen van Huizenjacht, binnen kort kan je hier de link vinden waar je de opname die ze in huis hebben gemaakt bekijken.

Met vriendelijke groeten

Moerkerke Marc
werf 3616

woensdag 17 december 2014

Bouwen met Team Construct

Onze bouwperikelen met de sod firma Team Construct uit het Brusselse
Hieronder volgt ons verhaal over onze bouw met een sod firma, wij zetten gans het verhaal op het net om kandidaat kopers op voorhand te laten zien wat er zoal kan mislopen en vooral hoe ze preventief te werk kunnen gaan om deze problemen te voorkomen en zich beter te beschermen tegen wanpraktijken, fouten in de bouw, slechte opvolging en vooral een klantonvriendelijke opvolging van werven waar problemen zijn.


Problemen werf 3616 Team Construct te Laar

Planning verloop bouw;
Aankoop grond:  30 mei 2005
Goedkeuring bouwvergunning:  03 januari 2006
Eerste werfvergadering:   10 maart 2006
Aanvang der werken:  14 augustus 2006
Voorlopige oplevering:  19 september 2007
Update problemen mei 2014
Update december 2014
Definitieve oplevering: ???????

Zoals jullie kunnen zien in bovenstaande data heeft het ganse project ondertussen reeds meer dan 8 jaar in beslag genomen. En het is nog steeds niet ten einde. De bouwfirma begint pas te rekenen vanaf de aanvang der werken om de opleveringstermijn te bepalen. De maanden vooraf, tussen de goedkeuring van de bouwaanvraag en hun eerste werfvergadering tellen ze niet mee.
Je lening moet  in orde moet zijn voor je het contract mag ondertekenen bij de bouwfirma.
Gezien de tijd dat de bouwfirma nodig heeft om te starten met de werken is het onmogelijk om je lening aan te spreken binnen de termijn, zelfs niet met het jaar uitstel dat je van de bank kan krijgen.
Met als gevolg dat je provisiekosten op de lening gaat moeten betalen.  Deze zijn niet aftrekbaar of recupereerbaar m.a.w. dat geld ben je gewoon kwijt.
Ook je huishuur moet je blijven betalen. De vergoeding voor het overschrijden van de opleveringstermijn bedraagt 20€ per kalenderdag. Maak daar minstens 50€ van want de voorziene vergoeding dekt bijlange niet alle kosten.

Bouwproblemen en fouten;
     Update december 2014

Einde 2014 winter begonnen, regen en koude begonnen.
Het enige wat Team Construct heeft laten horen is de vraag of we weeral maar eens de vochtwaarden willen opmeten aan een nieuw gat dat ze ondertussen gemaakt hebben in de vloer, andere gaten zijn nog steeds niet dicht gemaakt.
Ook het vocht boven is de slaapkamer is nog niet aangepakt, en ons op de hoogte houden over hun bevindingen of vorderingen doen ze niet(vermoedelijk omdat die er ook niet zijn).
Vochtplekken blijven groeien, parket is meer en meer krom aan het trekken, zo erg zelfs dat als je er een bal over laat rollen dat die de krommingen van het parket volgt.

·        Update 2014

Ondertussen zijn we mei 2014 en is er nog steeds geen definitieve oplevering. Het merendeel van wat kon gerepareerd worden is ondertussen ook in orde gebracht door de bouwfirma. Maar we zitten nog steeds met ernstige vochtproblemen aan de zij- en achterdeur. Dit omwille slechte silicone dichtingen tussen houtwerk en blauwe steen en vermoedelijk een muur die teveel vocht opneemt of omwille een slecht geplaatste antivocht membraan tussen bodemplaat en huis. Boven in de slaapkamer hetzelfde probleem aan één van de ramen met als gevolg een enorme vochtplek op de muur. Parket op 2 plaatsen volledig aan het krom trekken en schimmel in huis.
Nu eindelijk na veel pogingen van de bouwfirma om zelf het probleem op te lossen, hebben ze een externe firma aangesproken. Nu weer afwachten van wanneer en hoe ze het deze keer gaan aanpakken en vooral, gaat het nut hebben.
Problemen zoals de trap die in 2 kleuren was, de afwerking in de badkamer, het achtergelaten gat en slechte plakwerk (in alle kamers) is op onze kosten gerepareerd. Ook onze buren zijn vergoed voor het gebruik van hun elektriciteit door onszelf, alhoewel we een contract hadden met de bouwfirma om een generator te plaatsen en dat deze vroeger verdwenen was van de werf dan dat de bouw af was.
Het plakwerk is ook op onze kosten schilderklaar gemaakt door het ganse huis, daar geen enkele schilder wou van start gaan op zo een slechte ondergrond.  Ook de waterleidingen die los aan elkaar zaten in de badkamer hebben we uiteindelijk op onze kosten laten repareren.
De muur die scheef geplaats is kan natuurlijk niet rechtgezet worden.

Ik ben benieuwd wat we na zoveel jaren ellende en eigen geld toeschieten aan reparaties en oplossingen gaan zien van schadevergoeding of vergoeding van eigen gemaakte kosten.

·       Overzicht verloop bouw en opvolging door de bouwfirma

      Chappe werken: op sommige plaatsen steken de leidingen van de verwarming en het water door de chappe. Alhoewel de bouwfirma wist welke vloer er ging komen, werd er geen rekening  mee gehouden bij het leggen van de chappe. Met als gevolg dat ze nadien in sommige vertrekken een mortelbed hebben moeten leggen om de vloeren op gelijke hoogte te krijgen. Dit houd wel in dat we minstens 2 cm plafondhoogte kwijt zijn. Gezien de lage plafonds van het huis, is dit al redelijk wat om rekening mee te houden.

·         Regenwaterpomp: na mondelinge overeenkomst met de eerste werf- en projectleider zou de bouwfirma de door ons aangekochte pomp installeren. Dit staat nergens op papier en bij de bouwfirma weet men natuurlijk van niets. Gevolg de pomp staat er nog niet en alleen de leiding van de put naar de plaats van de pomp ligt er. Leidingen naar het toilet en de buitenkraan zijn niet voorzien op de plaats waar de pomp moet komen.

·         Vergoeding overschrijden oplevering: Op een dag kregen we telefoon van de bouwfirma met het heugelijke nieuws dat we ongeveer een 1900€ schadevergoeding kregen voor het overschrijden van de termijn alsook voor de geleden schade en problemen met de bouw. We moesten wel binnen 1 ½ uur telefonisch bevestigen of we akkoord waren met het bedrag. Na een vlugge berekening kwamen we al uit op een bedrag van 3350€ alleen al voor het overschrijden van de opleveringsdatum. Deze hebben ze dan ook af getrokken van het eindtotaal.  Maar over geleden schade en bouwproblemen reppen ze natuurlijk met geen woord meer.

·         Ventilatiesysteem: Bij het ondertekenen van het contract kregen we gratis een ventilatiesysteem in het huis. Op een bepaalde dag vroegen ze ons of we dit systeem niet wilden laten vallen mits een kleine vergoeding. Na mijn vraag over wat een systeem het nu juist ging kreeg ik als antwoord; Het betreft hier een afzuiging in het toilet en de badkamer. Ik zei dat we het systeem toch gingen laten installeren en wat blijkt nu. Het is een ventilatie die door gans het huis loopt en waarvoor je ook nog is een belastingsvoordeel kan bekomen.

·         Het plakwerk is ronduit schandalig geplaatst Onze schilder is al aan zijn derde laag bezig en moet nog steeds bijplakken en afschuren om een iet wat degelijk resultaat te bekomen. En het woord recht staat ook niet in de plakkers hun woordenboek vrees ik. Bijna geen enkele muur is afgewerkt hoe het moet, op sommige plaatsen zijn zelfs luchtbellen opgedoken en is het plaksel gewoon niet glad gestreken hoe het voorzien was.

·         Ramen: die moesten volgens de bouwfirma enkel nog bewerkt worden. Maar het hout was van zo een slechte kwaliteit dat we alles terug hebben moeten schuren. We hebben iemand laten komen kijken naar de ramen en wat bleek; In sommige ramen zaten ofwel 2 houtsoorten ofwel hetzelfde hout maar dan van verschillende kwaliteit.

·         Trap; na definitieve behandeling die pas na de oplevering kon doorgaan, blijkt dat de trap ook ofwel 2 soorten hout bestaat ofwel hetzelfde hout maar 2 totaal verschillende kwaliteiten van hout

·         Premies en subsidies: De bouwfirma ging alle papieren voor deze premies in orde brengen voor ons. Wat hebben we gekregen, een A4 ‘tje met een paar prijzen en gegevens die zelfs niet volledig waren om sommige premies aan te vragen. Ook ontbreken de nodige attesten van de installateurs zelf. Van bepaalde subsidies die je kan krijgen ontbreekt zelfs alles.
Ik wacht nog steeds op de totale oppervlakte van de ramen om onze premie te kunnen opvragen.

·         Communicatie: totaal geen communicatie tussen bouwfirma en de klant, we moesten altijd zelf bellen of naar de werf gaan om te zien of er nu eindelijk  vooruitgang was.

·         Veiligheid op de werf: Er was totaal geen opvolging van de veiligheidsvoorschriften op de werf. Zelfs na herhaaldelijke opmerkingen in de werfverslagen van de architect werd er niets ondernomen door de bouwfirma. Ik als bouwheer ben wel verantwoordelijk voor de werf. Een goede werfverzekering is dus een must, want als er iets fout loopt, staan ze aan jouw deur.

·         Steunbalk: Van voor de aanvang der werken wisten ze bij de bouwfirma dat we één open ruimte moesten hebben gelijkvloers zonder steun- of dwarsbalken die zichtbaar waren. Toch presteren ze het om de dwarsbalk door het plafond te laten komen in het midden van de ruimte. Deze is nu wel afgewerkt met Gyproc maar nog steeds zichtbaar. Als tegemoetkoming hiervoor hebben ze een ruimte van ongeveer 2.5 op 2.5 M² laten betegelen op hun kosten.
·         Plafonds: Op de bovenverdieping begint het al door te buigen tussen de balken en we wonen er zelfs nog niet in???????

·         Badkamer: Alhoewel de plaats van het bad op het uitvoeringsplan staat heeft men dit toch nog 3 keer moeten verplaatsen alvorens het juist stond. Telkens de leidingen en afvoeren moeten verleggen, waardoor er opnieuw gaten in de muur moesten gemaakt worden en de structuur van de muur verzwakt is. De bouwfirma moest ook leidingen voorzien voor een handdoekradiator, merk en type  doorgegeven aan de toenmalige werfleider. Maar wat blijkt, er liggen de verkeerde leidingen. Oplossing; ofwel alles uitbreken en nieuwe leidingen, ofwel radiator weggooien en nieuwe kopen.

·         Verwarming: ketel was geplaatst dat de deur niet meer dicht ging. De ketel is nu achteruit gezet, maar het expansievat staat er scheef naast gekneld tussen leidingen en cv ketel. Ook is de afvoer van de drukklep niet aangesloten op de afvoer. Met als gevolg dat er al een vochtplek is dwars door de muur tot in de keuken. Er ging zo vlug mogelijk iemand langskomen, nu een paar weken later is dit nog steeds zo.

·         Voordeur: Die krijgen we langs de buitenkant niet open na zelf iemand te laten komen is ons dit gelukt, maar ze werkt nog niet hoe het moet en om ze te sluiten moet je ze redelijk hard toegooien.

·         Gevel: arduinen sierrand was eerst afgewerkt in 2 verschillende kleuren, deze is van blauwe steen en er zat een gele voeg tussen. Één hoek was al afgebroken, oplossing bouwfirma: siliconen opplakken  en gedaan. ook was men eerst de stootvoegen vergeten voor het vocht in de muren af te voeren.

·         Vensterbanken: op sommige plaatsen op de sierrand buiten zijn de stenen omgekeerd geplaatst met als gevolg grote voegen op de hoeken van het gebouw. Binnenkant aan een raam ligt deze steen zelfs volledig mis. Oplossing bouwfirma een stuk tegen plakken en zo blijft het nu.

·         Dorpels aan de buitenramen die op verschillende hoogte liggen.

·        Waar ik mij persoonlijk aan stoor is de reactie van de bouwfirma waarin ze zeggen dat de voorlopige oplevering ondertekend is en alles dus ons probleem geworden is. Dit weten wij ook wel,  maar firma’s met dergelijke ingesteldheid nemen gretig gebruik hiervan om zich er al te makkelijk van af te maken. De meeste sod firma’s weten goed genoeg dat de meerderheid van hun klanten beperkt zijn in tijd en dikwijls ook financieel. Gezien onze bouw zo is uitgelopen op de voorziene datum, mogen we onze huisbaas dankbaar zijn dat we steeds weer verlenging gekregen hebben. Maar eind november 2007 was de uiterste datum tot wanneer we konden blijven. Gezien je zelf niets mag ondernemen in huis tot aan de tijdelijke oplevering waren we ook genoodzaakt om akkoord te gaan met de toestand toen. Na tekenen van de tijdelijke oplevering heb je 8 dagen om nog opmerkingen door te geven. Zoals elke persoon met een beetje gezond verstand weet is er veel dat pas boven water komt eens je zelf bezig bent in huis met het afwerken van alles en is 8 dagen dus belachelijk weinig.

Onze ervaring met deze sod firma was van die aard dat we iedereen aanraden om zich eerst is degelijk te laten informeren door een goede architect of bij de concurrentie.
Wij in ieder geval zullen NOOIT meer een samenwerking aangaan met deze firma voor een nieuwbouw of uitbereidingen aan ons huis. En door hoe het bij ons is gelopen raden we het ook ten stelligste aan om zich juridisch en financieel goed voor te bereiden eens jullie beslissen om een SOD firma in zee te gaan.
Naar advies van een raadsman actief in deze sector zullen er juridische stappen ondernomen worden bij in gebrekenstelling van de bouwfirma en niet opvolging van onze klachten.
Personen die meer inlichtingen wensen alvorens ze zich wagen aan een bouwavontuur mogen ons altijd contacteren via mail.
ims@telenet.be

Met vriendelijke groeten


Moerkerke - Van Akenwerf 3616
http://bouwproblemen-sod.blogspot.com/2015/02/nu-na-8-jaar-laat-team-construct-zijn.html